Zakaj posebne sorte?

 

Na klasičnih potovanjih so se rojevale ideje o potovanjih, ki bodo vsebovala več, drugače in drugačno, vsebina pa bo kritično izbrana. Nastala je nova zvrst potovanj: Potovanja posebne sorte.

Potovanja posebne sorte pomenijo predelavo klasičnih potovanj. V programih ostajajo vse tiste atrakcije (znamenitosti), ki bodo na potniku pustile pozitivno izkustvo, ga bodo očarale, ga obogatile na razumskem. Vsa nepotrebna krama je iz programov odstranjena in prepusti mesto doživetjem tržnic, kulinarike, narave, ljudi in subkultur. Vsebina Potovanj posebne sorte je sestavljena po kritičnem premisleku posameznih elementov. Do lepega, dobrega in zanimivega, kakor tudi do njihovih nasprotij pristopam z razumom. Kritičen sem do za turiste prirejenih atrakcij. Takšni so tudi moji programi: veseli, sočni, močno zanimivi, razumsko sestavljeni in kritični.

Tako programi vodijo le do najpomembnejših znamenitosti, mimo pročelij v živahne predele mest, v skrite kotičke, k vsemu, čemur dušo daje lokalno prebivalstvo, v kulturne krajine k ljudem v nenavadnih bivanjskih okoliščinah, programi vsebujejo presenetljivo lepe panoramske sprehode, včasih vožnje z barko, tudi kolesarjenja. Najlepše trge ali avtentične predele doživimo ob kavici, kozarčku, kosilu ali večeji. To še ni vse, dogajajo se na poseben način.

Potovanja posebne sorte se namreč napajajo iz košare doživetij. V tej košari so zbrana zares številčna in najrazličnejša doživetja. V košaro sodi vse tisto, kar se me že vrsto let dotakne na mojih raziskovalnih potovanjih, vanjo spadajo doživetja, ki sem jih doživljal skupaj s potniki, pa tudi vsa racionalna spoznanja, odkritja, razsvetlitve, tudi moje fantazije in domišljije ter neskončne historije, ki jih piše zgodovina.

Iz doživetij in spoznanj, torej iz košare, črpam posamezne elemente in iz njih z občutkom do potnika pletem vsebino potovanj. Idejna zasnova potnika privede v melanžo iz razumskih izkustev in čustvenih doživetij, ki se umirijo šele dolgo po potovanju. Še več, potovanja posebne sorte niso samo potovanja. Potnikovo izkušanje sveta in ljudi je osnovni motiv. Potovanja posebne sorte mu odpirajo več razsežnostni pogled v svet skozi čas. Približa se človeku, naravi. Potnik doživlja raznolika izkustva, s katerimi plemeniti svoje življenje - to postaja popolnejše in še lepše. Domov se vrača z novimi idejami o preteklosti in sedanjosti za prihodnost. Posamezno potovanje je izkustveno tako bogato, da pomeni manjšo kretnico življenjske poti, kretnico na boljše, na lepše, na bolj zdravo, na kritičnejši odnos do vsega, kar ga obkroža.

Poseben izziv je potnikovo doseganje lastne mladosti, za kar so Potovanja posebne sorte idealen teren. Mladi vseh starosti tkemo vezi, ki presežejo čas potovanja, se bogatimo in jasno zremo naprej.

Všeč mi je stik z ljudmi, rad sem v dobri družbi. Rad se vračam v kraje, ki so mi postali domači, spremljam njih dinamiko, poglabljam njihovo poznavanje. Sem mnenja, da imajo mnogi posamezni kraji večjo globino od zemeljske površine. Vztrajno vračanje v tuje kraje je moja pot v doživetja, do spoznanj in končno iz njih sem vodnik svojim potnikom.

Pa še to. Potovanja posebne sorte se prav prijetno vrstijo, pri čemer ne gre skrivati dejstva, da so njih pozitivna posebnost tudi potniki, saj bi jih brez njih zaupanja ne bilo.

Razlogi, zaradi katerih so Potovanja posebne sorte vrhunska, se skrivajo v pozornosti, namenjeni mnogim organizacijskim, vsebinskim ter programskim sestavinam. Poglej Zakaj vrhunska?